تبلیغات
زنـدانِ زنـدگـی - فراموشیفـرامـوشـی هـم 

مـاننــد از دسـت دادن ایـمان 

نمی‌تــوانـد در یـک شـب اتـفاق بیـــفتد،

این‌طـور نیـست کـه شـب را بخــوابی

و فـردا یـک آدم فـرامـوش شـده باشـی ، نــه !

راســتش را کـه بـخواهـی می‌گـویـــم 

هــیچ‌کـدام از اتـفاقـات دنــیا در یـک شـب شـروع نشـــدند

اتـفاق‌هـا آهسـته وآهسـته پیــش مـی‌رونــد 

و درسـت در نـقطه‌ای ‌کـه انتــظارش را نـداری

ضــــربه آخـر را به تـو می‌زننـــــد

فـرامـوشـــی هـــم امــــری اسـت تـدریجـــی.

هــمه چـــیز مـاجــرا 

آنــقدر آهـسته و تـدریــجی اتــفاق مـی‌افتـــد کـه 

نـه آدم‌هـا مـی‌فهـــمند تـو را فــرامــوش کـرده‌انــد

و نــه تــو مـی‌فهــمی کـه فــرامـوش شـده‌ای#پویان اوحدی

طبقه بندی: دل نوشته های زیبا،
برچسب ها: فراموشی، از دست دادن، ایمان، اتفاق، آهسته آهسته،

تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 1397 | 04:46 ق.ظ | نویسنده : زهرا | نظرات